En landinspektør skal kunne udføre mange forskellige opgaver. Alt fra opmåling til kommunikation af kort og geodata. Det er professionelt arbejde, som kræver indblik og overskud som person. En landinspektør gennemskuer situationen, og skaber et visuelt overblik for både sig selv, kunden og partneren. Hvis du ønsker at blive landinspektør, skal du gennemgå en 5-årig uddannelse, som kan tages i Aalborg eller København. 

Efter uddannelsen vil du være forberedt til at kunne udføre det professionelle det indebærer, at være landinspektør. Uddannelsen er meget bred og landinspektøren kan udnytte den i mange forskellige brancher

 

En landinspektør kan bedst beskrives som en blanding af en by eller landskabsarkitekt, en jurist og en ingeniør. Derfor  indebærer arbejdet, at man har kendskab til mange forskellige professioner. Derudover skal en landinspektør være ekspert indenfor planlægning, opmåling, kortlægning og han skal også kunne udnytte grunde arealer. Landinspektøren skal kende hver eneste regel, der er at kende indenfor, hvilke arealer der må udnyttes til hvad og hvem der må bygge i visse områder.

 

Efter en lang uddannelse som åbner en masse døre indenfor en helt masse forskellige brancher, kan vi kigge på de mange forskellige opgaver en landinspektør, kan ende med at lave:

 

  • Han skal kunne opmåle og udstykke huse og grunde, på en måde så regler og planlægning overholdes
  • Landinspektøren skal kunne foretage sig teknisk opmåling, som sikrer store bygninger som fx lillebæltsbroen eller en rutschebane, vil blive bygget rigtigt
  • Kunne udvikle og kunne benytte programmering af computerprogrammer, som kan analysere data på kort – det benyttes når der fx skal opstilles telefonmaster, eller til ruter for diverse busser
  • Der skal udarbejdes byplanlægning som sikrer at byer i danmark får en fornuftig udvikling. 
  • Sørge for at store landbrugsejendomme har den nødvendige tilladelse og jord til at kunne producere 

 

Arbejdet indeholder arbejde som foregår udenfor og arbejde som foregår indenfor. Derfor skal en landinspektør være fleksibel og kunne klare alle former for vejrforhold. Desuden skal han have en god forståelse for diverse højteknologiske opmålings værktøjer, da det vil blive benyttet ofte i arbejdet. På samme tid skal en landinspektør benytte sig af et kort næsten hverdag i sin arbejdsdag. 

 

Hvilke ansættelsesområder er der for en landinspektør?

 

Man kan generelt inddele ansættelsområderne ind i 3:

  • Forsyningsvirksomheder 
  • Private landinspektørfirmaer (landinspektørpraksis)
  • rådgivningsfirmaer og private ingeniørfirmaer

 

En privatansat landinspektørs arbejde vil primært bestå af opmåling. Det vil fx være af veje, bygninger og alt andet som har behov for en opmåling af størrelse eller placering.

Efter at have været ude og foretaget sig si opmåling, vil landinspektøren vende tilbage til sit kontor hvor der vil blive udarbejdet kort, planer og andre dokumenter. Det er nødvendigt for at få det bedst mulige og mest præcise resultat. 

Kunderne kan bestå af både private personer eller firmaer, samt offentlige kontorer. Derudover har en landinspektør ofte et tæt samarbejde med arkitekter, advokater og ingeniører.

Du kan også være en selvstændig landinspektør, i stedet for at være ansat i firmaer. Det indebærer at du selv skaffer og udfører opgaverne, for dine kunder.  De fleste vælger dog at være ansat i en større virksomhed.