Alger er af det onde. I hvert fald hvis de sidder på dit tag. Så skal de gerne fjernes og forhindres i at komme igen. En algebehandling holder et par år, og får du det gjort regelmæssigt, så holder dit tag meget længere.

En uvelkommen gæst

Alger er små vækster, som i sig selv ikke gør nogen skade. Men selv om den er lille, kan den være medvirkende til at gøre ret stor skade på dit tag og dit hus, hvis ikke du sørger for at smide den på porten.

Der, hvor algen vokser, skal der gerne være konstant fugt. Derfor er den rigtig god til at holde på fugten. Den gør det så godt, at der ofte er konstant fugtigt om dens rødder. Og den konstante fugt er ikke noget for de materialer, som et tag er bygget af.

Hvor vokser alger?

De kan i princippet vokse allevegne. Men der, hvor de har de bedste betingelser for at overleve, det er der, hvor der er skygge, så rødderne ikke tørrer ud.

Det vil sige, at du oftest finder alger på nordvendte flader, i skyggen af et stort træ eller en bygning eller andet.

Den kan vokse både på vandrette og lodrette flader. I forhold til tage så trives den bedst på tage, der ikke er så spidse i vinklen, for der kan regnvand ikke løbe så hurtigt ned som på et spidst tag. Det giver algerne en øget chance for at holde på fugten.

Visse byer kan også være mere udsat end andre, p.g.a deres beliggenhed. En by som f.eks Næstved er en af de byer i Danmark der er hårdest ramt af alger. Heldigvis er der masser af lokale firmaer der algebehandler i Næstved.

Hvad kan det gøre?

Langvarig fugt på en overflade er skidt, fordi det kan ødelægge overfladen. Og for eksempel en smuldrende eller en frostsprængt tagsten er ikke meget værd som tagsten.

I værste fald kan fugten trænge videre ind i huset og gøre stor skade på trækonstruktionen og videre ind på selve loftet.

Så derfor giver det rigtig god mening at få bremset de små bæster, inden det kommer dertil.

De små, uskyldigt udseende plantevækster kan altså gøre mere skade, end de giver udtryk af.

Hvordan kan algerne fjernes?

De fleste husejere overlader den opgave til fagfolk. Nogle gør det selvfølgelig selv, men som sagt, så hyrer langt de fleste et professionelt firma, der er eksperter på området, til at komme at klare den opgave.

De har stor erfaring i algebehandling af alle typer tag, så du kan være sikker på, at arbejdet bliver gjort efter alle forskrifter – og de anvender gerne nogle miljøvenlige midler i deres arbejde.

Når først algerne er fjernet, og taget er algebehandlet, så er det renset helt i bund. Herefter behøver du blot at få det ordnet igen efter et par år.

Om du vælger selv at algebehandle dit tag, eller du får et firma til at ordne det, så vil både du og dit tag sætte stor pris på det. Også bogstaveligt talt. For det er god økonomi at forbedre tagets udseende og sundhedstilstand og derved forlænge tagets levetid.

Hvornår og hvor tit bør det gøres?

Der kræves bare, at temperaturen er over 5 grader, for at behandlingen kan sættes i værk. Desuden skal det være tørvejr, og det skal ikke blæse for meget. Opfyldes disse få krav til vejret, så kan man gå til angreb på de uønskede alger på taget.

Får du det renset godt og grundigt, så er det ikke nødvendigt at få det gentaget mere end omtrent hvert andet år.

Det kan godt afhænge af, hvor fugtigt året har været. Et regnfuldt år giver gode vækstbetingelser for alger, og omvendt giver et tørt år ringe betingelser. Vær opmærksom på vejret, og hold et vågent øje med, hvordan det står til med alger på taget.

Det skal tages i opløbet.