Et dødsfald forudsætter, at der skal planlægges en begravelse. Desværre forholder det sig også sådan, et det er de nærmeste pårørende, der må tage tørnen og planlægge begravelsen. Det er nemlig de nærmeste, som overlades det tunge ansvar.

Og hvorfor er det så særligt slemt, at det er de nærmest pårørende, der skal arrangere begravelsen? Det er det fordi, at det er den afdødes nærmeste, som rammes hårdest af dødsfaldet. I netop den situation er det ekstra besværligt at skulle samle sig og planlægge de mange forhold, der skal tages stilling til.

En begravelse er nemlig en stor begivenhed at skulle planlægge.  Der er juridiske forhold som at indberette dødsfald, lukke bankkonti, kontakte skifteretten og meget mere. Men der også er alt det praktiske som at bestille kiste, gravsten, blomsterkrans etc. Dertil er der samtaler med kirken og præsten, som står for selve ceremonien og derfor skal have stikord og fortællinger til mindetalen samt besked om sangvalg.

Det kan dog være en stor udfordring at have alle disse bolde i luften, fordi hele den menneskelige og mentale kapacitet er fyldt op af sorg og en ny virkelighed, som man skal forene sig med. En virkelighed, hvor den kære er væk fra denne verden.

Kontakt din lokale bedemand

Fordi begravelsen er hård at planlægge, hvis man er alene om det og ikke har erfaring dertil, er det meget normalt at kontakte en lokal bedemand og få professionel hjælp. Hos Din bedemand i Varde møder man denne slags lokale bedemand, som har en klar fordel: De kender det lokale liv i byen og ved, hvor de – på dine vegne – kan få løst de mange opgaver som at netop få bestilt en kiste, en blomsterkrans etc. Det giver hele forløbet en klar proces, hvilket kan give familien til den nyligt afdøde en helt anden mavero, og dermed også plads til at bearbejde deres sorg. Desuden har en lokal bedemand ofte lettere ved at tale med familien og sætte sig ind i, hvilket menneske, der nu er gået bort. Det giver en bedre relation og et langt bedre forløb mellem alle parter, fordi der allerede eksisterer en fælles forståelse og respekt.